Warsztaty

Warsztat „Marketing w firmie odzieżowej”

termin realizacji : 16.12. 2012 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Barbara Wandachowicz-Kowalczyk 

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Podczas warsztatu omówiono zagadnienia związane z rolą marketingu w praktyce biznesowej branży odzieżowej; rynek- kategorie marketingowe, z planem marketingowym- narzędziami promocyjnymi firmy. Zapoznano słuchaczki ze strategiami marketingowymi- otoczeniem firmy, benchmarking, budowaniem tożsamości, misją oraz wizerunkiem firmy. Była to kontynuacja warsztatów rozpoczętych w czerwcu 2012 r.

Czytaj więcej...

Warsztat „Promocja projektanta w mediach”

termin realizacji : 15.12. 2012 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Agata Stachura Ścieszko

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Podczas warsztatu omówiono zagadnienia związane z planowaniem promocji w mediach: formą prezentacji, sposobem realizacji; Zapoznano słuchaczki z problemami w prezentacji swoich osiągnięć w mediach: eksplikacją pomysłu, elastycznością planowania występu przed kamerami oraz autopromocją. Była to kontynuacja warsztatów rozpoczętych w czerwcu 2012 r. 

Czytaj więcej...

Warsztat „Cele i możliwości spotkań środowiska mody”

termin realizacji : 14.12. 2012 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Jacek Kłak 

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Podczas warsztatu omówiono cele spotkań środowiska mody, charakter spotkań środowiska mody w Polsce i na świecie oraz rodzaje imprez kierowanych do branży modowej. Była to kontynuacja warsztatów rozpoczętych w maju 2012 r.

Czytaj więcej...

Warsztat „Moda, stylizacje, trendy”

termin realizacji : 09.12. 2012 r.
miejsce realizacji : Domek Ogrodnika w Parku Źródliska w Łodzi
osoba prowadząca : Marcin Paprocki, Mariusz Brzozowski

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Została przedstawiona dalsza część  tematyki dotyczącej mody, stylizacji oraz trendów. Przedstawiono koncept całościowy pokazu, zamysł, kolorystykę, rodzaje tkanin, charakter kolekcji, jak przełożyć inspirację na kolekcję jak również różnice między kolekcją sprzedażową a tą na pokaz/show. Była to kontynuacja warsztatów rozpoczętych w kwietniu 2012 r.

Czytaj więcej...

Warsztat „Moda, stylizacje, trendy”

termin realizacji : 08.12. 2012 r.
miejsce realizacji : Domek Ogrodnika w Parku Źródliska w Łodzi
osoba prowadząca : Marcin Paprocki, Mariusz Brzozowski 

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Została przedstawiona dalsza część  tematyki dotyczącej mody, stylizacji oraz trendów. Omówione były różne wymiary jednego ubrania w zależności od kontekstu, typy sylwetek, patenty stylizacyjne, kompozycja ubioru. Słuchaczki zapoznały się z korektą mankamentów sylwetki na konkretnych przykładach, z kompozycją ubioru, myśleniem o fakturze ubrania, o jego proporcjach . Była to kontynuacja warsztatów rozpoczętych kwietniu 2012 r.

Czytaj więcej...

Warsztat „Efektywność osobista z elementami inteligencji emocjonalnej”

termin realizacji: 01.12. 2012 r.
miejsce realizacji: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca: Konrad Pluciński 

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Była to kontynuacja warsztatu prowadzonego w maju 2012 r. Podczas warsztatu szczegółowo  omówiono analizę osobistego stylu funkcjonowania, refleksję nad własną efektywnością, podstawowe elementy inteligencji emocjonalnej, identyfikację trudności w efektywnym funkcjonowaniu, rolę stereotypów i przekonań w funkcjonowaniu - metoda PPP, organizację miejsca pracy, narzędzia ułatwiające kontrolę realizacji zadań. Słuchaczki zapoznały się z macierzą Eisenhowera. 

Czytaj więcej...

Warsztat „Negocjacje handlowe w branży modowej”

termin realizacji : 25.11. 2012 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Konrad Pluciński

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Była to kontynuacja warsztatów, prowadzonych w czerwcu. Podczas warsztatu słuchaczki zapoznały szczegółowo się z sytuacjami sprzyjającymi powstawaniu konfliktów – analizą warunków niezbędnych do wystąpienia sytuacji konfliktowej – różnicami między poglądami a konfliktem; dynamiką i konsekwencjami konfliktu interesów – jak rozwija się sytuacja konfliktowa, jej przebieg oraz możliwe następstwa. Omówiono zasady negocjacji skierowanych na współpracę – podstawy procesu negocjacji – o czym należy pamiętać gdy planuje się negocjacje; budowanie atmosfery współpracy – jak sprawić by emocje nie wzięły góry nad potrzebą rozwiązania sytuacji.

Warsztat „Komunikacja Rynkowa i interpersonalna w budowaniu wizerunku”

termin realizacji : 24.11. 2012 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Konrad Pluciński

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Była to kontynuacja warsztatów prowadzonych w czerwcu 2012 r. Podczas warsztatu omówiono szczegółowo istotę procesu komunikacji, kanały komunikacyjne, aktywne słuchanie, rolę nastawienia i przekonań   w procesie komunikacji rynkowej, kształtowanie profesjonalnego wizerunku na rynku, narzędzia PR.

Czytaj więcej...

Warsztat „Rola Projektanta w dużej firmie odzieżowej”

termin realizacji : 17.11. 2012 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Rafał Michalak

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Warsztat ten był kontynuacją warsztatu rozpoczętego w czerwcu 2012 r.  Podczas warsztatu słuchaczki zapoznały się  w sposób bardzo szczegółowy z pełnym cyklem powstawania kolekcji w dużych firmach; specyfiką pracy na stanowisku projektanta oraz z przewidywaniami trendów w dużej firmie.

Czytaj więcej...

Warsztat „Trendy w modzie”

termin realizacji : 12.11. 2012 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Marlena Czernecka - Woolford 

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Została przedstawiona ogólna tematyka trendów w modzie. Omówione były różne zagadnienia związane z wyznaczaniem trendów, sposobem ich kształtowania, form wpływu trendów na rynek. Słuchaczki zapoznały się ze sposobem analizy trendów oraz wprowadzania ich na rynek.

Czytaj więcej...