Seminarium z Tomaszem Ossolińskim

termin realizacji : 18-24 czerwca  2014 r.
miejsce realizacji : Centrum Promocji Mody 

Ideą seminarium było  przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw kreacji wizerunku oraz zwrócenie uwagi na istotę oddziaływania wizualnego i jego wpływu na pojawienie się nowych trendów w modzie, nowych koncepcji stylistycznych i oryginalnych rozwiązań projektowych. 

Prelekcja dotyczyła zasad projektowych – wytycznych stylistycznych w kreacji artystycznej wizerunku jednostki lub grupy oraz analizy wyglądu i stosowanej estetyki przez poszczególne jednostki lub grupę – ikony popkultury, które swoim wyglądem, sposobem bycia, oryginalnością przyczyniły się do wykreowania trendów w modzie. 

Wiedza przekazana studentom podczas seminarium miała zwrócić uwagę na  siłę przekazu i wpływu jednostki medialnej, traktowanej w tym przypadku zarówno w liczbie pojedynczej lub mnogiej, na masę (określoną liczbę odbiorców, z którymi jednostka/grupa ma kontakt pośredni lub bezpośredni). 

Seminarium odbyło się w następujących blokach tematycznych :  

  1. Wykład wprowadzający - Piotr Metz, Marcin Tercjak „Moda w muzyce, muzyka w modzie” - 3 godziny
  2. Seminarium z zakresu kreowania trendów w modzie za pomocą wizerunku gwiazd znanych osobowości mody i muzyki  w tym :
   1. Zapoznanie studentów z przykładami różnych wizerunków scenicznych z podaniem przykładów wykreowanych trendów mody. Tomasz Ossoliński – 2 godzin
   2. otwarta dyskusja z uczestnikami seminarium i ustalenie zasad i możliwości zaistnienia autorskich koncepcji  projektowych w ogólnodostępnej modzie - Tomasz Ossoliński - 2 godzin
   3. realizacja zadania „Sceniczny wizerunek zespołu muzycznego”. Spotkanie projektantów z zespołem, zdjęcie miar, omówienie zadania - Tomasz Ossoliński - 6 godzin

Dzień 2:

Seminarium z zakresu kreowania trendów w modzie za pomocą wizerunku gwiazd znanych osobowości mody i muzyki . Realizacja zadania „Sceniczny wizerunek zespołu muzycznego”. Seminarium pod nadzorem merytorycznym i projektowym Tomasza Ossolińskiego - 10 godzin

Dzień 3:

Seminarium z zakresu kreowania trendów w modzie za pomocą wizerunku gwiazd znanych osobowości mody i muzyki . Realizacja zadania „Sceniczny wizerunek zespołu muzycznego”. Seminarium pod nadzorem merytorycznym i projektowym Tomasza Ossolińskiego - 5 godzin

W ramach zadania stylizacja w kreacji wizerunku scenicznego – odbyła się  prelekcja redaktor naczelnej  Viva Mody - Agnieszki Ścibior na temat stylizacji scenicznej i sesji fotograficznych, prezentacja przygotowanych projektów strojów dla zespołu - 2 godziny 

foto