Seminarium Przyszłość Mody – Nowoczesne metody łączenia Designu i Biznesu Mody

termin realizacji 15 czerwca 2010 r.
miejsce realizacji : Show Room POMADA w Warszawie

Było to pierwsze organizowane przez CPM seminarium prezentujące główne założenia projektu, skierowane do przedstawicieli mediów, przedstawicieli prasy branżowej – modowej.  

Była to prezentacja idei projektu „Centrum Projektu Mody – Klaster branży tekstylno – odzieżowej – Rozwój” jako nowoczesnej metody łączącej dydaktykę z biznesem. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce.  Zaprezentowano studentów objętych programem projektu oraz zrzeszone w klastrze firmy tekstylno - odzieżowe. Zapoznano opinię publiczną z  programem i metodami realizacji poszczególnych etapów projektu oraz zaprezentowano osoby realizujące projekt. Poza działaniami merytorycznymi zaprezentowany był projekt budowy Centrum Promocji Mody i Centrum Nauki i Sztuki. 

Po prezentacji odbyła się konferencja prasowa, na której dziennikarze zadawali szczegółowe pytania.

01