CPM w Biuletynie Informacyjnym

Projekt Centrum Promocji Mody to jeden z projektów kluczowych RPO WŁ mający charakter kompleksowy. Łączy on w sobie 3 podprojekty z zakresu edukacji i kultury, rozwoju badań naukowych oraz przedsiębiorczości. Realizowany jest w formie konsorcjum, w którym Liderem jest Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, a Partnerem - Instytut Włókiennictwa w Łodzi.

Na szczególną uwagę zasługuje również ze względu fakt, iż powstaje równolegle z projektem komplementarnym ASP w Łodzi pn.: "Budowa Centrum Nauki i Sztuki" w ramach programu POIŚ na lata 2007-2013.

Rodzaj projektu RPO WŁ na lata 2007-2013
Program Operacyjny RPO WŁ na lata 2007-2013
Działanie V.4 - Infrastruktura Kultury
III.1 - Wsparcie jednostek B+R
III.4 - Rozwój otoczenia biznesu
Beneficjent Akademia Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Wartość projektu 26 159 018,00 zł
Dofinansowanie UE 19 619 262,99 zł
Planowana data realizacji projektu listopad 2009 r. - marzec 2013 r.

Źródło: na podstawie KSI SIMIK 2007-2013

Fragment artykułu pochodzącego
z Biuletynu Informacyjnego nr 3/2010
Regionalnego Programy Operacyjnego
Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013

Do pobrania:

  • pełna treść artykułu - pobierz (.pdf)