O projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt Zintegrowany pt.
„Centrum Promocji Mody -
Klaster branży tekstylno – odzieżowej"

realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Przedmiotem projektu jest utworzenie regionalnego ośrodka kulturalnego w powiązaniu ze środowiskiem nauki i biznesu. Produktem tego projektu będzie jednostka organizacyjna działająca w strukturach Akademii Sztuk Pięknych pod nazwą „Centrum Promocji Mody". Jej powstanie wiąże się z celem ogólnym przedsięwzięcia czyli budową wielofunkcyjnej auli wraz z profesjonalną salą pokazową. Jest to zakres zadań bezpośrednio związanych z zakresem inwestycyjnym projektu.

Wartość projektu 26 159 018 zł w tym

 • dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 19.619.262,99 zł,
 • Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 10.585.779,00 zł,
 • wkład własny (środki ASP) wynosi 653.976,01 zł,

Inwestycja realizowana będzie w ramach Zintegrowanego Projekt
pt. „Centrum Promocji Mody – Klaster branży tekstylno – odzieżowej"

Idea projektu ma charakter kompleksowy łączący w sobie działania z zakresu kultury, edukacji, przedsiębiorczości i badań naukowych. Cel przedsięwzięcia zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech podstawowych podprojektów:

 • Centrum Promocji Mody – Klaster branży tekstylno- odzieżowej- Infrastruktura". Projekt ten będzie realizowany w ramach RPO WŁ 2007-2013, Działanie V.4 Infrastruktura Kultury przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi . Przedmiotem tego projektu jest utworzenie regionalnego ośrodka kulturalnego w powiązaniu ze środowiskiem nauki i biznesu. Produktem tego projektu będzie jednostka organizacyjna działająca w strukturach Akademii Sztuk Pięknych pod nazwą „Centrum Promocji Mody". Celem tego działania jest budową wielofunkcyjnej auli wraz z profesjonalną salą pokazową. Jest to zakres zadań bezpośrednio związanych z zakresem inwestycyjnym projektu. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • „Centrum Promocji Mody – Klaster branży tekstylno- odzieżowej- Badania". Projekt ten będzie realizowany w ramach RPO WŁ 2007-201, Działanie III.1 Wsparcie jednostek B+R przez Instytut Włókiennictwa. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego związanego z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie materiałów włókienniczych odpowiadających aktualnym trendom mody i wzornictwa, a jednocześnie bezpiecznych dla użytkownika. Przedmiotem projektu będą zakupy środków trwałych w postaci aparatury B+R. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • „Centrum Promocji Mody – Klaster branży tekstylno- odzieżowej- Rozwój". Projekt ten będzie realizowany w ramach RPO WŁ 2007-2013, Działanie III.4 Rozwój otoczenia Biznesu przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Celem projektu jest rozwój otoczenia biznesu służący kształtowaniu powiązań kooperacyjnych między studentami i absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy współudziale branży tekstylno –odzieżowej regionu łódzkiego. Działania jakie przewiduje realizacja projektu dostarczą studentom, absolwentom Katedry Ubioru kluczowych informacji, które poprawią ich przyszłe funkcjonowanie na rynku mody, podniosą świadomość na temat nowych technologii, technik oraz świtowych trendów w modzie. W ramach projektu Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi będzie prowadziła działalność doradczo –informacyjną, promocyjną oraz wystawienniczą. W obszar ten wpisuje się również współpraca z projektantami, stylistami, seminaria nowych technologii oraz wyjazdy na światowe targi mody i technologii włókienniczych celach edukacyjnych. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.

Do głównych zadań, jakie będą realizowane w ramach projektu Centrum Promocji Mody można zaliczyć :

 1. stworzenie profesjonalnej sali pokazowo-wystawowej na ternie Centrum Promocji Mody wyposażonej w sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający nie odbiegający od standardów światowych. Zadaniem CPM będzie organizowanie promocyjnych pokazów mody dla przedsiębiorstw współpracujących z Akademią jak również promocja młodych projektantów;
 2. stworzenie auli wielofunkcyjnej pełniącej rolę edukacyjną i kulturalną. Aula będzie jedyną salą w regionie, o tak dużej powierzchni, która będzie skupiać wydarzenia kulturalne o znaczeniu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym;
 3. wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, szczególnie sektora MŚP a uczelnią, w szczególności Katedry Ubioru i Tkaniny;
 4. wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni,
 5. efektywna promocja twórczości, wdrożenie nowego programu kulturowego,
 6. wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego związanego z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie materiałów włókienniczych odpowiadających aktualnym trendom mody i wzornictwa, a jednocześnie bezpiecznych dla użytkownika