Działania

Działanie V.4 - Infrastruktura

Centrum Promocji Mody – Klaster branży tekstylno- odzieżowej- Infrastruktura". Projekt ten będzie realizowany w ramach RPO WŁ 2007-2013, Działanie V.4 Infrastruktura Kultury przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi . Przedmiotem tego projektu jest utworzenie regionalnego ośrodka kulturalnego w powiązaniu ze środowiskiem nauki i biznesu. Produktem tego projektu będzie jednostka organizacyjna działająca w strukturach Akademii Sztuk Pięknych pod nazwą „Centrum Promocji Mody". Celem tego działania jest budową wielofunkcyjnej auli wraz z profesjonalną salą pokazową. Jest to zakres zadań bezpośrednio związanych z zakresem inwestycyjnym projektu. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działanie III.4 - Rozwój

„Centrum Promocji Mody – Klaster branży tekstylno- odzieżowej- Rozwój". Projekt ten będzie realizowany w ramach RPO WŁ 2007-2013, Działanie III.4 Rozwój otoczenia Biznesu przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Celem projektu jest rozwój otoczenia biznesu służący kształtowaniu powiązań kooperacyjnych między studentami i absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy współudziale branży tekstylno –odzieżowej regionu łódzkiego. Działania jakie przewiduje realizacja projektu dostarczą studentom, absolwentom Katedry Ubioru kluczowych informacji, które poprawią ich przyszłe funkcjonowanie na rynku mody, podniosą świadomość na temat nowych technologii, technik oraz świtowych trendów w modzie. W ramach projektu Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi będzie prowadziła działalność doradczo –informacyjną, promocyjną oraz wystawienniczą. W obszar ten wpisuje się również współpraca z projektantami, stylistami, seminaria nowych technologii oraz wyjazdy na światowe targi mody i technologii włókienniczych celach edukacyjnych. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działanie III.1 - Badania

„Centrum Promocji Mody – Klaster branży tekstylno- odzieżowej- Badania". Projekt ten będzie realizowany w ramach RPO WŁ 2007-201, Działanie III.1 Wsparcie jednostek B+R przez Instytut Włókiennictwa. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego związanego z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie materiałów włókienniczych odpowiadających aktualnym trendom mody i wzornictwa, a jednocześnie bezpiecznych dla użytkownika. Przedmiotem projektu będą zakupy środków trwałych w postaci aparatury B+R. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.