Warsztat „Targi w branży modowej”

termin realizacji: 14.05. 2011 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Marlena Czarnecka – Woolford

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Podczas warsztatu omówiono zagadnienia związane ze znaczeniem targów dla branży modowej i dla prognozowania trendów; analiza trendów pojawiających się na targach

Czytaj więcej...

Warsztat „Zarządzanie sobą w czasie”

termin realizacji : 05.05.2011r.
miejsce realizacji :    Hotel Andel’s, Sala Satynowa
osoba prowadząca : Dariusz Tarczyński

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Omówiono zagadnienia dotyczące typowych problemów z czasem, planowania, podejmowania decyzji, kontroli, samokontroli i samooceny, skutecznego przepływu informacji, czyli metody komunikacji w pracy.

Czytaj więcej...

Warsztat „Skuteczny branding”

termin realizacji: 05.05.2011r.
miejsce realizacji: Hotel Andel’s, Sala Satynowa
osoba prowadząca: Marlena Czarnecka – Woolford

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Podczas warsztatu omówiono definicję brandingu, osoba jako marka a marka firmy, strategie rozwoju marki, przykłady brandingu osób i firm, pomysły na zastosowanie brandingu.

Czytaj więcej...

Warsztat dotyczący trendów modzie

termin realizacji: 11 grudnia 2010 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Marlena Czarnecka – Woolford

Podczas warsztatów Trendy a Przemysł Modowy została omówiona tematyka dotycząca mediów modowych i specjalistycznych firm zajmujących się prognozowaniem trendów w modzie, ich miejscem w świecie mody oraz wpływu na trendy w modzie.

Warsztat dotyczący trendów w modzie.

termin realizacji : 2,3 listopada 2010 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Marlena Czarnecka – Woolford

Podczas warsztatów została przedstawiona ogólna prezentacja na temat powstawania genezy trendów. Omówione były różne źródła informacji o modzie i specjalistyczne firmy zajmujące się prognozowaniem trendów. Słuchacze zapoznali się z wczesną analizą trendów oraz praktyką ich prognozowaniem. Zapoznali się z wpływem ogólnych wydarzeń światowych i kulturalnych na trendy w modzie np. zachowania konsumentów, sztuka, muzyka, film, książki, gry komputerowe, wydarzenia na świecie.

Czytaj więcej...

Seminarium z Tomaszem Ossolińskim

termin realizacji : 18-24 czerwca  2014 r.
miejsce realizacji : Centrum Promocji Mody 

Ideą seminarium było  przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw kreacji wizerunku oraz zwrócenie uwagi na istotę oddziaływania wizualnego i jego wpływu na pojawienie się nowych trendów w modzie, nowych koncepcji stylistycznych i oryginalnych rozwiązań projektowych. 

Czytaj więcej...

Seminarium

termin realizacji : 26,27  października 2012 r.
miejsce realizacji : Muzeum Kinematografii w Łodzi , Plac Zwycięstwa 1

W ramach seminarium poruszone zostały następujące tematy : 

1. Temat 1. „Fotografia mody”

Osoba prowadząca: Ron Kedmi, (zawodowy fotograf mody o międzynarodowym doświadczeniu, publikujący swoje prace w międzynarodowych magazynach modowych i fotograficznych)

2. Temat 2. „Jak wykorzystać potencjał mediów społecznościowych w branży fashion”
Osoba prowadząca : Katarzyna Orzechowska (specjalista branży  e-pr)  

3. Temat 3. „Analiza konsumentów modowych”  
Szkolenie oparte było o analizę ulicy, mediów modowych, tygodni mody, biznesu mody, sklepów, sprzedaży online.
Osoba prowadząca: Ruth Marshall – Johnson - przedstawiciel międzynarodowej firmy zajmującej się zawodowo analizą światowych rynków mody.

4. Temat 4. „Wyzwania Fashion Marketingu”  
Osoba prowadząca: Monika Kapłan – Gerc (specjalista z doświadczeniem w  zarządzaniu dużą firmą odzieżową)

Czytaj więcej...

Seminarium Biznesowa Strona Projektanta czyli od pomysłu do klienta, Czy potrzebne nam są trendy?; Czy możemy ufać wczesnym prognozom?; Jak profesjonalne firmy analizują trendy i jak te informacje można wykorzystać dla efektywnego rozwoju firmy i sprzedaż

termin realizacji : 17 października 2010 r.
miejsce realizacji : Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
osoba prowadząca: Marlena Czarnecka – Woolford

Podczas seminarium słuchacze poznali kulisy pracy profesjonalnych firm prognozujących trendy. Dowiedzieli się w jaki sposób trendy są analizowane i aplikowane. Do tego poznali sposoby, które pozwolą na uzupełniające bądź alternatywne sposoby analizy trendów dla potrzeb własnej firmy. Przedstawione były podpowiedzi do tego jak uzyskać konsekwencję w przekazie od projektu przez marketing do VM i sklepu.

Czytaj więcej...

Dyskusja Panelowa „Konfrontacja Projektant – Biznes”

termin realizacji : 14 październik 2010 r. 
miejsce realizacji : Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
osoba prowadząca : Hanna Gajos

Podczas panelu dyskusyjnego producenci przedstawili oczekiwania wobec projektantów a projektanci doświadczenie i wnioski ze współpracy z firmami odzieżowymi – produkcyjnymi i handlowymi

Czytaj więcej...

Seminarium Przyszłość Mody – Nowoczesne metody łączenia Designu i Biznesu Mody

termin realizacji 15 czerwca 2010 r.
miejsce realizacji : Show Room POMADA w Warszawie

Było to pierwsze organizowane przez CPM seminarium prezentujące główne założenia projektu, skierowane do przedstawicieli mediów, przedstawicieli prasy branżowej – modowej.  

Była to prezentacja idei projektu „Centrum Projektu Mody – Klaster branży tekstylno – odzieżowej – Rozwój” jako nowoczesnej metody łączącej dydaktykę z biznesem. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce.  Zaprezentowano studentów objętych programem projektu oraz zrzeszone w klastrze firmy tekstylno - odzieżowe. Zapoznano opinię publiczną z  programem i metodami realizacji poszczególnych etapów projektu oraz zaprezentowano osoby realizujące projekt. Poza działaniami merytorycznymi zaprezentowany był projekt budowy Centrum Promocji Mody i Centrum Nauki i Sztuki. 

Po prezentacji odbyła się konferencja prasowa, na której dziennikarze zadawali szczegółowe pytania.

Czytaj więcej...