Warsztat „Rola projektanta w dużej firmie odzieżowej”

termin realizacji : 15.06. 2012 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Rafał Michalak

 Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Podczas warsztatu słuchaczki zapoznały się z cyklem powstawania kolekcji w dużych firmach; specyfiką pracy na stanowisku projektanta oraz z przewidywaniami trendów w dużej firmie.

Czytaj więcej...

Warsztat „Negocjacje handlowe w branży modowej”

termin realizacji : 03.06. 2012 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Konrad Pluciński 

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Podczas warsztatu słuchaczki zapoznały się z sytuacjami sprzyjającymi powstawaniu konfliktów – analizą warunków niezbędnych do wystąpienia sytuacji konfliktowej – różnicami między poglądami a konfliktem; dynamiką i konsekwencjami konfliktu interesów – jak rozwija się sytuacja konfliktowa, jej przebieg oraz możliwe następstwa. Omówiono zasady negocjacji skierowanych na współpracę – podstawy procesu negocjacji – o czym należy pamiętać gdy planuje się negocjacje; budowanie atmosfery współpracy – jak sprawić by emocje nie wzięły góry nad potrzebą rozwiązania sytuacji.

Czytaj więcej...

Warsztat „Komunikacja rynkowa i interpersonalna w budowaniu wizerunku”

termin realizacji : 02.06. 2012 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Konrad Pluciński 

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Podczas warsztatu omówiono istotę procesu komunikacji, kanały komunikacyjne, aktywne słuchanie, rolę nastawienia i przekonań   w procesie komunikacji rynkowej, kształtowanie profesjonalnego wizerunku na rynku, narzędzia PR.

Czytaj więcej...

Warsztat „Cele i możliwości spotkań środowiska mody”

termin realizacji : 20.05. 2012 r.
miejsce realizacji: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca: Jacek Kłak

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Podczas warsztatu omówiono cele spotkań środowiska mody, charakter spotkań środowiska mody w Polsce i na świecie oraz rodzaje imprez kierowanych do branży modowej.

Czytaj więcej...

Warsztat „Efektywność osobista z elementami inteligencji emocjonalnej”

termin realizacji : 19.05. 2012 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Konrad Pluciński 

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Podczas warsztatu omówiono analizę osobistego stylu funkcjonowania, refleksję nad własną efektywnością, podstawowe elementy inteligencji emocjonalnej, identyfikację trudności w efektywnym funkcjonowaniu, rolę stereotypów i przekonań w funkcjonowaniu - metoda PPP, organizację miejsca pracy, narzędzia ułatwiające kontrolę realizacji zadań. Słuchaczki zapoznały się z macierzą Eisenhowera.

Czytaj więcej...

Warsztat „SKLEPY ZNACZENIE, ANALIZA I WPŁYW NA TRENDY”

termin realizacji: 29.04. 2012 r.
miejsce realizacji: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Marlena Czarnecka – Woolford 

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Omówiono tematykę sklepów jako potwierdzenie trendów, sklepy fizyczne, katalogi sprzedażowe i sklepy online oraz czy sklepy mają wpływ na przyszłe trendy?

Czytaj więcej...

Warsztat dotyczący trendów ulicznych „ULICA I GWIAZDY (CELEBRYCI)”

termin realizacji: 28.04. 2012 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Marlena Czarnecka – Woolford

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Podczas warsztatu „Ulica i Gwiazdy (Celebryci) omówiono znaczenie trendów ulicznych dla branży modowej, analizę trendów ulicznych według grup, jako potwierdzenie bądź negacja wcześniej prognozowanych i analizowanych trendów.

Czytaj więcej...

Warsztat „Moda, stylizacje, trendy”

termin realizacji : 15.04.2012 r.

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Została przedstawiona ogólna tematyka dotycząca mody, stylizacji oraz trendów. Omówione były różne wymiary jednego ubrania w zależności od kontekstu, typy sylwetek, patenty stylizacyjne, kompozycja ubioru. Słuchaczki zapoznały się z korektą mankamentów sylwetki na konkretnych przykładach, z kompozycją ubioru, myśleniem o fakturze ubrania, o jego proporcjach i charakterze. Przedstawiono koncept całościowy pokazu, zamysł, kolorystyka, rodzaje tkanin, charakter kolekcji, jak przełożyć inspirację na kolekcję jak również różnice między kolekcją sprzedażową a tą na pokaz/show.

Czytaj więcej...

Warsztat „Moda, stylizacje, trendy”

termin realizacji : 14.04. 2012 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Marcin Paprocki, Mariusz Brzozowski 

Warsztat „Tygodnie Mody”

termin realizacji: 16.11. 2011 r.
miejsce realizacji : Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
osoba prowadząca : Marlena Czarnecka – Woolford

Warsztat skierowany był do studentów ASP objętych projektem. Słuchaczki podczas warsztatu zapoznały się ze źródłami informacji o tygodniach mody, analizą trendów z tygodni mody, znaczeniem trendów pojawiających się na tygodniach mody. Omówiono temat wielcy projektanci a inne podmioty w branży modowej